Kilpailut: PHKS RV 7

Kilpailu uudesta laajennuksesta.

Tilaaja: PHKS
Vuosi: 2017

ARRK sai kolmannen sijan ja lunastuksen Päijät-Hämeen keskussairaalan (PHKS) rakennusvaiheen seitsemän suunnittelukilpailussa, jonka tavoitteena oli laatia uudet tilat synnytysosastolle, kirurgian yksikölle ja vuodeosastoille. Suunnitelmamme ainutlaatuisena lähtökohtana oli sisäänkäyntien kokoaminen selkeäksi kokonaisuudeksi ympyrän kehälle ja uuden kaupunkikuvallisen, aluetta jäsentävän maamerkin luominen. Rakennukseen sijoitetut leikkaussalit ja heräämöt on suunnitelmassa sijoitettu henkilökunnan ja potilaiden viihtyvyyden kannalta optimaalisesti. Uudisrakennus myös sijoitettiin niin, ettei se peittäisi näkymiä ja luonnonvaloa oleviin sairaalan osiin.