Arvo

Tammerfors nya laboratorie- samt utbildningsbyggnad Arvo

Kund: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
År: 2012 – 2016

Den nya byggnaden på 23 000 kvadratmeter har byggts som en ny del till den gamla Arvo-byggnaden och tjänar tre huvudfunktioner: inlärning (föreläsningssalar), forskning (laboratorier) och arbete (kontor) med tillhörande utrymmen. Huvudboende i byggnaden är Tammerfors universitet. Arkitektur kontoret Helamaa & Heiskanen var ansvarig för designen av byggnaden. Arkitektgrupp Reino Koivula Oy arbetade som laboratoriearkitekt i projektet.