Dextra

Renovering av privatsjukhuset

Kund: Dextra
År: 2007

Renovering av läkarcentret Dextra i Munkshöjden
Vid renoveringen av privatsjukhuset moderniserades kundanläggningar, uppvaknings- och ventilationssystem. Monni & Koskivaara ansvarade för inredningen. Foto: Mikael Lindén