HNS Jorvs kirurgiska poliklinik

Färgglada grundrenoverade poliklinikutrymmen.

Beställare: HNS
År: 2018-2021

Jourens tidigare utrymmen på Jorvs sjukhus grundrenoverades för den kirurgiska poliklinikens behov.

Det byggdes 30 mottagningsrum och 4 åtgärdsrum. Dessutom byggdes utrymmen för åtgärdsområdets instrumentunderhåll och -uppbevaring. Personalen fick mångsidiga BackOffice-, dikterings-, mötes- och personalrum. Den kirurgiska polikliniken fick en ny ingång från marknivå (1.våningen). Projektets omfattning var 1870 brm2.

Utgångspunkten för planeringen var en fräsch färgsättning och att vägleda kunderna till väntrummen med hjälp av de olika områdenas karaktärsfärger. Med den turkosa centrumaulan och HNS nya skyltning förstärker man HNS varumärke och igenkänning. Att man uppskattar kunden och vill erbjuda en upplevelserikedom tar sig uttryck i bland annat väggkakel som skiljer sig från det vanliga. Utrymmenas många konsttryck på väggarna skapar intressanta vyer och varierande stämning.

Huvud- och arkitektplaneringen stod Heini Mensio för och som inredningsarkitekt fungerade Marjo Tuhkanen.

Bilder: Kuvatoimisto Kuvio Oy, Anders Portman