TAYS Ögoncentral

Ögonsjukhus i Tammerfors

Kund: Technopolis
År: 2012

Finnmedi 6 Ögoncentralen och patienthotellet var utformade som tillbyggnader till Tammerfors universitetssjukhus. Ögonkliniken är kopplad till det sju våningar höga patienthotellet via dess höga lobbyområde. Ögoncentralen har en yta på 6500 kvadratmeter och designades i samarbete med arkitektkontoret Erkki Helamaa ja Keijo Heiskanen Oy. Öppningen av ögonsjukhuset hölls i februari 2012. Foto: Jukka-Pekka Hyvönen

Se även filmen om ögonsjukhuset, regisserad av Olli Koivula.