ÅUCS parkeringshus

Kund: ÅUCS

År: 2018 – 2019

ÅUCS nya parkeringshus med 530 bilplatser finns i nära anslutning till T3-sjukhuset. Fasadens formspråk påminner om packis vid strandkanten. Arkkitehtiryhmä Koivula planerade byggnaden tillsammans med Schauman arkkitehdit. Arbetsgruppen bestod av Mikko Sinervo, Jari Tschernij, Tuomas Mikkola och Susanna Kalkkinen. F6 Arkkitehdit ansvarade för planeringen under byggnadens uppförande. Foton på byggnaden: Wellu Hämäläinen.