Biofili i rumsplanering -seminarium

Vår inredningsarkitekt Riitta Pikkuhookana gav en inspirerande presentation på seminariet Biofili i rumsplanering i Hotel President, Helsingfors. Evenemanget organiserades av Ecophon.
Riitta Pikkuhookana presenterade olika sätt att föra in naturelement i sjukhusarkitektur. Hon använde tre av Arkitektgrupp Reino Koivulas sjukhus som exempel: Nya barnsjukhuset, T3-sjukhuset och Jorvs jourtillbyggnad.