European Healthcare Design Konferens 2019

Riitta Pikkuhookana och Mikko Sinervo deltog i European Healthcare Design -konferensen som i år ordnades 17.-19. juni i London, i The Royal College of Physicians -byggnaden.

Den mest givande föreläsningen, bland många intressanta föreläsningar, var Don Parkers föreläsning om Carrier Clinic sjukhuset, som han är ledare för. Under sin karriär har Parker också varit fängelsechef och har en djup insyn i hur olika institutioner skall ledas och hur man bäst bemöter psykisk ohälsa. Parker belös i sin föreläsning enkla metoder för hur man kan undvika ensamhet orsakad av psykisk ohälsa samt återfall. Ett exempel på en dylik metod är att ha djur på sjukhusområdet. Arkitektgrupp Reino Koivula deltog även i konferenssen med en föreläsning om det Nya barnsjukhuset. Föreläsningen var en del av en större helhet som behandlade barnsjukhus. Det Nya barnsjukhuset fick ett varmt mottagande bland konferensdeltagarna. Samtidigt fick Olli Koivulas kortfilm om det Nya barnsjukhuset sin premiär.

Den andra konferensdagens kväll kuliminerade i att Arkitektgrupp Reino Koivula och SARC arkkitehdit blev tilldelade ett European Healthcare Design -hederspris i kategorin inredningsplanering och konst.

På bilden är Riitta Pikkuhookana och Mikko Sinervo, tillsammans med den kanadensiska arkitekten Kelly Doran från MASS Design Group.