Rakentamisen Ruusu 2021 till Parksjukhuset

Parksjukhusets grundrenovering har fått Helsingfors stads pris Rakentamisen Ruusu. Juryn motiverar valet så här:

  1. Att renovera en befintlig byggnad för en krävande användning är hållbart byggande när det är som bäst. Byggnaden har utrustats med modern sjukhusteknik.
  2. Byggnaden har behandlats väldigt respektfullt, trots stora ingrepp för ökad funktionalitet och omfattande ombyggnadsarbeten inomhus.
  3. Projektets höga målsättningar angående inomhusluften i den färdiga byggnaden krävde kontinuerlig övervakning av renlighet och fuktkontroll under rivnings- och byggnadsarbetena. I projektet förstod man vikten av en fungerande kommunikation mellan olika parter för att uppnå de högt uppsatta målen.

Huvudplanerare, arkitekt: Markus Kuusela, Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy

Ledande arbetsledare: Rauno Rahkola, Skanska Oyj

Projektchef: Lari Warva, HUS Kiinteistöt Oy