Planeringarbete på distans

Även på Koivulas byrå har vi tagit Corona-viruset i beaktning. På grund av den rådande undantagssituationen har en majoritet flyttat arbetet till sina hembyråer. Koivula har alltid varit positivt inställd till distansarbete, så en ökning av distansarbete påverkar inte arbetseffektiviteten. Nu har vi möjlighet att utveckla distanssammarbetet på alla nivåer till sin spets. Vi har alltid prefererat videokonferenser och undvikt onödigt resande. Dagliga distanskaffepauser och veckovisa lägesmöten håller teamet sammansvetsat även under utmanande stunder. Nu ska vi alla ta vara på oss själva och varandra!

Foto: Kuvatoimisto Kuvio Oy, Anders Portman