ÅUCS parkeringshus färdigställs

ÅUCS nya parkeringshus med 530 bilplatser byggs i nära anslutning till T3-sjukhuset. Fasaden står redan klar. Dess formspråk påminner om packis vid strandkanten. Arkkitehtiryhmä Koivula planerade byggnaden tillsammans med Schauman arkkitehdit. F6 Arkkitehdit ansvarade för planeringen under byggnadens uppförande.