Nya Barnsjukhuset på Experience Space -evenemanget

Aalto universitetets Experience Platform ordnade evenemanget Experience Space! den 24 oktober på Esbo Stadsteater. Dagens tema var människolivets viktiga rumsupplevelser och utrymmenas människonära planering. Av publiken på cirka 150 personer var hälften från affärslivet och hälften var forskare.  Vår verkställande direktör, Susanna Kalkkinen höll ett anförande om den användarstyrda planeringen av Nya Barnsjukhuset ur arkitektens synvinkel och projektchefen för den funktionella planeringen, barnläkare Pekka Lahdenne ur projektchefens synvinkel. Bilderna är tagna av konstuniversitetets studerande Verneri Salonen.