ÅUCS Fyrsjukhuset

Nybygge på campusområdet för Åbo Universitetscentralsjukhus

Kund: ÅUCS
År: 2015-

Ett nytt universitetscentralsjukhus byggs i Åbo och projektet täcker 55 000 kvadratmeter. Med en bugdet på 160 miljoner omfattar byggandet ett nytt sjukhus för kvinnor och barn samt dess polikliniker. Projektets belägenhet ovanpå Helsingfors motorväg och järnvägsspåret gör designprocessen mycket speciell och spännande. Den färdiga byggnaden kommer binda samman alla delar av universitetssjukhuset till en sammanhängande helhet.

Projektet genomförs i samarbete med Schauman Architects. Arkitektgrupp Reino Koivula Oy ansvarar för huvuddesignen.