Konkurrenser: PTCS RV 7

Konkurrens om ny utbyggnad

Kund: PTCS
År: 2017

Arkitektgrupp Reino Koivula Oy fick tredje plats i designkonkurrensen för Päijänne-Tavastlands centralsjukhus (PTCS), vars syfte var att skapa nya lokaler för förlossning, kirurgi och sängavdelningar. Den unika utgångspunkten för vår plan var att samla ihop ingångarna på omkretsen av en cirkel och så skapa ett nytt urbant landmärke, speciellt för sin lokalitet. Operations- och uppvakningsrummen i byggnaden är optimalt placerade för både personal och patienter. Den nya byggnaden placerades också så att den inte störde den gamla byggnadens utsikter och ljusinsläpp.