Projektering: ”Keskelle Elämää” (”Mitt i liv”)

Psykiatrisk sjukvård samt sjukvård för kvinnor och barn på centralsjukhusets område i S:t Michel

Kund: S:t Michel stad
År: 2010 – 2015

I ”Mitt i liv” och senare i Esper-projektet placerades sjukvårdstjänster för psykiatri och kvinnor och barn på campusområdet för S:t centralsjukhus. Projekteringen och konstbokningarna som presenterats i den har fungerat som direkta utgångspunkter för den efterföljande byggnaden.