Nyslott hälsostation

Kund: Sosteri
År: 2018-2022

Nyslott gamla hälsostation lades ner och man beslöt sig för att bygga en ny hälsostation i samband med centralsjukhuset, varvid man fick synergier. Nybygget invid centralsjukhuset möjliggör samarbete mellan olika enheter och obrutna vårdkedjor för kunderna.

I planeringen av den nya hälsostationen var ett centralt tema ”husets historia”, vilket innebar att man tog in de omgivande kommunernas särdrag, kultur och historia i byggnaden. Hälsostationens tjänster är till för invånarna i Nyslott, Enonkoski, Rantasalmi och Sulkava.

Byggnadens totala area är 11 300 m2, våningsytan är 10 350 m2 och volymen cirka 44 000 m3.

I nybyggnaden finns enheter för fysioterapi och rehabilitering, tandvård, laboratorietjänster, mottagningar, barn- och ungdomar, rådgivning- och socialtjänster för barn samt rehabiliteringsavdelningarna 1 och 2. I byggnaden finns dessutom gemensamma mötes- och flexutrymmen, skyddsutrymmen och tekniska utrymmen.

Hälsostationen och centralsjukhuset binds samman genom en innergård med glastak. Utanför byggnaden har vägarna, parkeringen och grönområdena förnyats.

Susanna Kalkkinen fungerade som huvudplanerare, projektarkitekt var Markku Fontell, för exteriören och interiörens konstnärliga planering stod Mikko Sinervo. Riitta Pikkuhookana och Marjo Tuhkanen stod för inredning och färgplanering, för planeringens koordinering samt byggnads- och gårdsplanering stod Annette Jonsson och för dörrplanering stod Krister Andersson.

Foto: Wellu Hämäläinen