Utbyggnad av sjukhuset i Pejas

Sjukhuset växer med 16 000 kvadratmeter

Kund: HNS
År: 2007

Expansion av Pejas sjukhus
Utvidgningen av Pejas sjukhus omfattar 16 000 kvadratmeter. I projektet som slutfördes i tre steg byggdes nya H- och M-avdelningar och lokalerna för jour renoverades.