Referenser

 • ÅUCS Fyrsjukhuset, sjukhus för kvinnor och barn (i samarbete med Schauman Architects Oy) 2015 – 2022
 • Nya barnsjukhuset, Mejlans, Helsingfors (i samarbete med SARC Architects) 2014 – 2018
 • HNS, Jorvs jourtillbyggnad, (i samarbete med SARC Architects) 2011 – 2015
 • Hyvinge sjukhus, tillbyggnad på akutsjukhus 2009 – 2012
 • S:t Michels centralsjukhus, jour, expansion, (i samarbete med Arkkitehtistudio Kujala&Myllymäki Oy) 2004 – 2006
 • Åbo universitetscentralsjukhus, A-sjukhuset, renovering av förstahjälps polikliniken 2003 – 2004
 • Mejlans sjukhus, renovering av intensivvårdsavdelningen 12, 1999 – 2000
 • ÅUCS, A-sjukhuset, renovering och expansion av intensivvårdsavdelningen 1998 – 1999
 • HNS, Jorvs sjukhus, modifiering av 5.våningen i N-tornet, övervakningsavdelning för nyfödda 2017 – 2019
 • Immunsuppressionsenhet, Nya barnsjukhuset (i samarbete med SARC Architects) 2014 – 2018
 • Ögonsjukhus, A-sjukhuset, Åbo 2011 – 2015
 • Centralsjukhuset i Nyslott, byggandet av dialysutrymmen, expansion och modifiering 2009 – 2011
 • TAUS, Ögoncentral (i samarbete med Helamaa-Heiskanen Oy) 2009 – 2011
 • Vakka-Suomi sjukhus, byggandet av lokaler för dialys och spektroskopi 2005
 • ÅUCS, A-sjukhuset, renovering av lokaler för sjukgymnastik och klinisk fysiologi samt betalningskontor 2005 – 2006
 • ÅUCS, U-sjukhuset, renovering av hörcentralen 2005 – 2008
 • ÅUCS, U- sjukhuset, renovering av endoskopi- och isotopenhet 2003 – 2005
 • Coxa, Ledprotessjukhus, Tammerfors 2001 – 2002
 • ÅUCS, U-sjukhuset, renovering av dialysavdelningen 1999 – 2000
 • Jorvs sjukhus, klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi, expansion 1997 – 1999
 • Norra Karelens centralsjukhus, renovering av avdelningar 5, 6 och 7 2009 – 2011
 • Pejas sjukhus, expansion 2002 – 2007
 • Pejas sjukhus, 2.skedet, Vantaa 1990 – 1993
 • Uleåborgs universitetssjukhus, 1097 patientplatser
 • HUCS, Mejlans sjukhus, 990 patientplatser
 • Jorvs sjukhus i Esbo, 510 patientplatser
 • Laplands centralsjukhus i Rovaniemi, 351 patientplatser
 • Kajanalands centralsjukhus och dess expansion
 • Vasa centralsjukhus, expansion och renovering
 • Ålands centralsjukhus och dess expansion
 • Borgå sjukhus
 • Keltakangas sjukhus och dess renovering, Anjalankoski
 • Iisalmi sjukhus, expansion och renovering
 • Ruovesi kommunalsjukhus
 • Orimattilan kommunalsjukhus
 • Itis kommunalsjukhus
 • Jockas kommunalsjukhus
 • Kiuruvesi kommunalsjukhus 1947
 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Vakka-Suomi sjukhus, renovering av 2.våningen I del A, poliklinisk kirurgi och gastroskopienhet 2018 – 2019
 • HNS, Jorvs sjukhus, avdelning för kortvårdskirurgi 2015 – fortsätter
 • HUCS, Tölö sjukhus, dagkirurgi 2009
 • Centralsjukhuset i Nyslott, expansion av operationsavdelning och jour 2007
 • Mänttä sjukhus, renovering av operationsavdelning 2007
 • Uleåborgs universitetssjukhus huset för kirurgisk öppenvård (i samarbete med Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy) 2006 – 2010
 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Loimaa kommunalsjukhus, expansion av operationsavdelning 2004
 • Hyvinge sjukhus, Leiko 2004 – 2006
 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Vakka-Suomi sjukhus, renovering av poliklinik och uppvakningsavdelning 2003 – 2004
 • Kajanalands centralsjukhus, renovering av operationsavdelning 2002 – 2003
 • HUCS, Mejlans sjukhus, renovering av åtgärdsvingen, 1., 2. och 3.skedet 2000 – 2008
 • Hyvinge sjukhus, avdelning för dagkirurgi 1998
 • HUCS, Mejlans sjukhus, expansion av åtgärdsvingen 1997 – 2000
 • Jorvs sjukhus, expansion av uppvakningsavdelningen 1997
 • HUS, Mejlans sjukhus, utrymme för TT-apparat, torn-sjukhus 2017 – 2018
 • HUS, Pejas sjukhus, utrymme för TT-apparat och modifiering av omklädningsrum 2017 – 2018
 • HUS, Klinik för cancersjukdomar, apparatbyte av Simulator 3 2017
 • HUS, Jorvs sjukhus, nya MRI utrymmen 2016 – 2017
 • Kliniken för cancersjukdomar, gammakamera Spect-TT 2014
 • HUS, Mejlans sjukhus, modifiering av hjärtforskningslaboratorium 1, 2, 3 och 6 2013 – 2018
 • Mejlans sjukhus, modifiering av angiografimaskin och -lokaler 2013 – 2014
 • Mejlans sjukhus, gammakamera Spect T-T -utrymmen 2013 – 2014
 • Dextra, Munkshöjdens vårdcentral 2007 – 2008
 • Pejas sjukhus, expansion och modifiering av röntgenavdelning 1994 – 1995
 • SYK, Åbo, Juslenia byggnad för utbildnings- och forskningslaboratorier, för Åbo universitet och Åbo Akademi (i samarbete med Aihio arkkitehdit Oy) 2017 – 2021
 • SYK, Åbo, Medisiina D byggnad för utbildning, forsknings och diagnostik (i samarbete med Schauman Architects Oy) 2014 – 2018
 • TAYS, Tammerfors, Arvo 2 byggnad för utbildning och forskning (i samarbete med Helamaa-Heiskanen Oy) 2013 – 2016
 • HUCS, Tölö sjukhus, avdelning 7 + lab 2009
 • Centralsjukhuset i Nyslott, renovering av laboratorium för patologi och avdelning för sjukgymnastik 2001 – 2002
 • Vakka-Suomi sjukhus, expansion och modifiering av fysioterapi, administration och centralkök 2007 – 2009
 • HNS Jorvs sjukhus, expansion av Keinumäki skola 2009 – 2012
 • Jorvs sjukhus, planering av parkeringshus och servicegård 2004 – 2007
 • ÅUCS, U-sjukhuset, renovering av centralkök 2003 – 2005
 • HYKS, renovering av apotek 1995 – 1996
 • HNS, Jorvs sjukhus, jour-områdets förändring till mottagningsrum, endoskopipoliklinik och sampolikliniker 2016 – 2017
 • ÅUCS Fysrjukhuset, sjukhus för kvinnor och barn (i samarbete med Schauman Architects) 2015 – 2022
 • Gastroenterologisk poliklinik, artritpoliklinik, A-sjukhus, Åbo 2011 – 2015
 • Loimaa kommunalsjukhus, expansion, polikliniker och dialys 2002 – 2003
 • Jorvs sjukhus, expansion av polikliniker 2001 – 2003
 • Centralsjukhuset i Nyslott, expansion och renovering av polikliniker 2000 – 2001
 • Hyvinge sjukhus, expansion av polikliniker 1999
 • Vakka-Suomi sjukhus, utrymmen för barn och ungas enhet, modifiering och renovering 2008 – 2009
 • Mariefors sjukhus, ett flertal renoveringar 2005 – 2008
 • Jorvs sjukhus, expansion av enhet för barn och unga samt Keinumäki skola 2001 – 2004
 • Hyvinge sjukhus, enhet för barnpsykiatri 2000 – 2002
 • HUCS Mattby psykiatriska polikliniken, kontor för psykisk hälsovård 1988 – 1991
 • Loimaa kommunalsjukhus, hus E, psykiatrisk poliklinik 1998 – 1999
 • Jorvs sjukhus, expansion av psykiatrisk enhet för barn och unga samt sjukhusskola 1997 – 2003
 • Loimaa kommunalsjukhus, center för psykiatrisk hälsovård 1996
 • ÅUS barnpsykiatriskenhet, renovering 1995 – 1997
 • Jorvs sjukhus, expansion av psykiatrienhet 1994 – 1995
 • Centralsjukhus i Nyslott, psykiatrienhet, avdelningar 7A och 6A 1994 – 2001
 • Kajanalands centralsjukhus, psykiatrienhet
 • Kontor för psykisk hälsovård, Salo
 • Roparnäs kontor för psykisk vård, Vasa
 • Halikko sjukhus
 • Harjamäki sjukhus
 • Nyslott hälsocentral 2018 – 2022
 • Hyvinge hälsocentralsjukhus 1999 – 2002
 • Heinola hälsocentral, renovering och expansion 2007
 • Lampis hälsocentral, renovering och expansion 2001 – 2007
 • Nurmijärvi hälsocentral, expansion 1990 – 1992
 • Esbivikens hälsocentral 1988 – 1991
 • Outokumpu hälsocentral, expansion och renovering 1987 – 1990
 • Rovaniemi hälsocentral, renovering
 • Päivärinne sjukhus, renovering, Muhos
 • Östra Nylands hälsostation, Lovisa
 • Lakeus hälsocentral, Limingo
 • Kontinkangas hälsocentral, Uleåborg, renovering och expansion
 • Itis hälsostation, renovering och expansion
 • Anjalankoski hälsostation
 • Myrbacka hälsostation
 • Tarto universitetscentralsjukhus (konsultering) 2004 – 2008
 • Renovering av hälsostationer och sjukhus på landsbygden, projektledning, Lesotho
 • Hälsoprojekt i provinssen Manica, projektledning, Mosambik
 • Renoveringsplan för hälsoservice, Beban området, Egypten
 • Kairo universitetscentralsjukhus, expansion och renovering, Egypten
 • Kommunalsjukhus, Beni Suef, Tansa, Egypten
 • ÅUCS Fyrsjukhuset, sjukhus för kvinnor och barn (i samarbete med Schauman Architects) 2015 – 2022
 • Nya barnsjukhuset, Mejlans, Helsingfors (i samarbete med SARC Architects) 2014 – 2018
 • HNS, Jorvs sjukhus, (i samarbete med SARC Architects) 2011 – 2015
 • HNS, Mejlans sjukhus, tillfällig sängavdelning 2009 – 2011
 • HUS, Meilahden sairaala, renovering av patient-torn (i samarbete med SARC Architects) 2009 – 2015
 • Centralsjukhuset i Norra Karelen, renovering av avdelning 5, 6 och 7, 2009 – 2011
 • HNS Kvinnokliniken, renovering av avdelning 11, 2007 – 2009
 • ÅUCS, U-sjukhuset, våning 9, renovering av neurologi 2003 – 2005
 • Jorvs sjukhus, renovering av avdelning N7 och N6 2002 – 2003
 • HUCS, Mejlans sjukhus, renovering av bäddavdelningar 1997 – 2005
 • Loimaa kommunalsjukhus, renovering av avdelning K1 1995 – 1996
 • ÅUCS, A-sjukhuset, renovering av bäddavdelningar i våning 3-8 1995 – 1997
 • Jorvs sjukhus, modifiering av bäddavdelningar N3, N4 och N5 1994 – 1997
 • Centralsjukhuset i Nyslott, renovering av delar A och B samt bäddavdelningar 1994 – 2005
 • Mehiläinen Mattby 2011 – 2012
 • Mehiläinen Cirkelhuset 2011 – 2012
 • Mehiläinen Tölö 2011 – 2012
 • Mehiläinen Åbo 2010 – 2011
 • Diacor Gräsviken, sjukhus och vårdcentral 2006 – 2008
 • Mehiläinen Lahtis 2006 – 2007
 • Helsingin diakonissalaitos, MRI-enhet 1998 – 1999
 • Eira sjukhus, renovering av operationsavdelning 1996
 • Helsingin diakonissalaitos, renovering av operationsavdelning 1994