Yhteystiedot

Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy
Taivalmäki 11
02200 ESPOO
etunimi.sukunimi@ark-koivula.fi

Susanna Kalkkinen, toimitusjohtaja, osakas, arkkitehti SAFA
Pekka Koivula, hallituksen pj., osakas, arkkitehti SAFA
Markku Fontell, osakas, rakennusarkkitehti
Mikko Sinervo, taiteellinen johtaja, osakas,  arkkitehti SAFA