Koivula planerar Salos nya sjukhus

Salo sjukhus

Koivula kommer i koalition med Schauman arkkitehdit att planera en ny tillbyggnad till ÅUCS Salo. Arbetet innefattar förutom tillbyggnaden också grundrenovering. Projektet genomförs i två faser och under arbetets gång kommer två gamla sjukhusfastigheter att rivas. Koivula har gjort projektplaneringen som ligger till grund för projektet.