Från Barnkliniken till Parksjukhuset

Den arkitektoniskt och historiskt värdefulla Barnkliniken genomgår för tillfället omfattande ändringsarbeten. Efter de grundliga saneringsåtgärderna öppnar Parksjukhuset för vuxna patienter med inalles 10 operatiosalar, varav 4 är nya och flera funktioner för polikliniker, dagkirurgi och kirurgi med korta vårdperioder. Bäddplatser kommer att finnas i två våningar, sammanlagt 50 platser. Byggnaden är historiskt skyddad och fasadernas reparationsåtgärder är strikt definierade. Även sjukhusets parkområde restaureras för att motsvara de ursprungliga planerna. Grundrenoveringens första skede står klart år 2021.